Caleen LGI30

คาร์โบไฮเดรตแปรรูปชนิดผง

Description

แคลลีน แอลจีไอสามสิบ มีความหวานเท่ากับน้ำตาล สามารถย่อยและดูดซึมให้พลังงาน 4 kcal/gram สามารถย่อยและดูดซึมได้บางส่วน ลดความผันผวนของระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน มีค่าดัชนีน้ำตาลเท่ากับ 19