Novical โนวิแคล

อาหารสูตรครบถ้วน เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน / Isotonic มีสารอาหาร โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน

Description

โนวิแคล มีสารอาหาร โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ครบถ้วน โปรตีนเป็นโปรตีนคุณภาพดี (เวย์) low residue มีค่า osmolaliry = 294 mOsm/kg ความหนืดน้อย ไหลได้ง่าย กลิ่นหอม