Novi Pro

คาร์โบไฮเดรตแปรรูปชนิดผง

Description

โนวิโปร ละลายได้ง่าย สารละลายใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีความบริสุทธิ์สูงเนื่องจากขั้นตอนการผลิตที่มีความละเอียดในการคัดแยกสิ่งเจื่อปน ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมนำไปใช้ได้ 100%