Caleen D19

คาร์โบไฮเดรตแปรรูปชนิดผง

Description

แคลลีน ดีสิบเก้า ไม่มีความหวาน ละลายแล้วให้สารละลายใส ความหนืดต่ำ ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมได้ง่าย ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงสุดเมื่อรับประทานไปแล้ว 30 นาที